Tag: cách sơn

phuong-phap-son

Các phương pháp sơn

1. Phương pháp sơn dùng chổi (cọ sơn) * Chỉ dùng cọ để sơn dậm trước khi sơn phủ mỗi lớp. * Sơn trên diện tích nhỏ, góc cạnh, gồ ghề ( như cọc neo, lan can, các đường hàn,…