Tag: panel

Phân loại các quy cách panel

Các loại quy cách panel

Tấm panel EPS và tấm panel Rockwool với nhiều ưu điểm vượt trội của mình hứa hẹn là một loại vật liệu có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực xây dựng trong tương lai. Để tăng tính ứng đụng…