Tag: tran panel

Trần cách nhiệt nhà xưởng

Hướng dẫn thi công trần cách nhiệt nhà xưởng

Thông thường khi đầu tư xây dựng nhà xưởng, chủ đầu tư thường sử dụng vật liệu tôn để thi công cho mái nhà xưởng. Tuy nhiên có một nhược điểm cố hữu là mái tôn này hấp thụ một…